Jdi na obsah Jdi na menu
 

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí čtenáře o problematice válečného zajetí a internace.

Výslovně nesouhlasím s jakýmkoliv komerčním využitím textů či fotografií presentovaných na těchto stránkách.

 

 

Encyklopedie válečného zajetí a internace (EVZI)

 

motto: Abychom si dokázali představit naši budoucnost, musíme znát naší minulost.

 

 

 

Srdečně vás vítám na těchto stránkách věnovaných problematice válečného zajetí a internace.

 

Je téma válečného zajetí součástí našich českých dějin?

Příkladů, o kterých se ještě v jednotlivých kapitolách zmíním je mnoho. Uveďme proto jeden z těch méně známých. Ryze česká píseň vzniknuvší v letech 1916-17 v ruském zajetí.

Z deníku válečného zajatce Josefa Sekery

Píseň zajatce

„Smutně vítr šumí do zeleného chvoje

a mě sbohem dává potěšení moje.

Dvě srdíčka vyrytá s pláčem na kmen buku a žežulička volá

Ku-ku-ku-ku.

Pověs žežuličko, zdali v krátkém čase

srdce k srdci opět přivine se zase. I zdali opět v brzku

stiskne ruka ruku,

ta žežulička zdali volá

Ku-ku-ku-ku.

Uplynula léta našeho loučení,

do boje jsem táhnul do té ruské země,

když jsi mi podávala naposledy ruku, ta žežulička v dáli volala sbohem hochu.

Smutná chvíle přišla po velikém boji,

v zajetí nás vedou kozáci na koni.

Tam máme snášet převeliká muka

a žežulička v Čechách žalem kuká kuká.

Vedou nás v okopy, které máme dělati,

proti našim bratrům překážku vykopati,

nad námi stojí, v ruce drží knutu

a žežulička v Čechách už nevolá Kuku.

Naše potěšení vzpomínka na domov,

že se navrátíme pod ten mateřský krov.

Pak budeme žíti bez válečného ruchu

a žežulička nám zapěje Ku ku Ku ku.

Již nadešla chvíle z Ruska se vracíme

a svoje přátele srdečně zdravíme.

Milka ve dveřích stojí potěšená v duchu

a žežulička v dáli volá Nazdar hochu“

 

Jak celý projekt vznikl?

Roku 2005 mě záliba v cestování a vojenské historii přivedla na několik týdnů do Německa. Téměř každé museum které jsem navštívil, mělo ve větší či menší míře jeden společný jmenovatel „Nucené nasazení“. Nemůžeme se divit. Tato kapitola se v letech 1939-1945 dotkla celé Evropy vždyť „Evropa pracovala v Německu“. Dlouhá desetiletí byla vyprávění o práci v „Rajchu“ součásti večerních rozhovorů u kamen či neděleních besed. Postupně se však tato vyprávění vytrácela, společně s lidmi, kteří tuto dobu zažili. Dal jsem si proto za úkol začít o této problematice psát. Nevěděl jsem však kde začít. Kapitol, které pojem nucené nasazení zahrnoval, bylo mnoho. Čím více jsem se o jednotlivých táborech nucených prací dozvídal, tím více jsem pociťoval, že směr kterým je potřeba se vydat je ten o kterém se mě dařilo získat nejméně informací. Začal jsem se zabývat problematikou válečného zajetí na území říše 1939-1945. K této problematice jsem po několika letech připojil i problematiku nuceného nasazení všeobecně. S tématem jsem se začal seznamovat v oblasti, kterou jsem dobře znal, kde jsem se narodil, na severní Moravě. Začal jsem navazovat kontakty s jednotlivými musei a archivy. Počáteční, relativně malou oblast se podařilo v průběhu let rozvést, na celou sudetskou župu a anektované oblasti na jihu Čech a Moravy.  Okrajově jsem se při své práci setkával s osudy zajatých vojáků Osy, především Němců a Rakušanů. Začal jsem srovnávat podmínky jejich zajetí s podmínkami spojeneckých zajatců. Tak jsem se dostal k problematice vojenských zajateckých táborů v Československu v letech 1945-48. Osudy německých válečných zajatců, respektive válečných zajatců z řad vojáků armád Osy patří v Čechách mezi témata nepříliš známá a populární. Není možné se divit. Byli to právě němečtí nacisté, kteří vtáhli svět do války, zapříčinili smrt milionů lidí, a své ideje prosazovali zločineckými metodami.
V této souvislosti mě připadá jako vhodný citát z Knihy Bertholda Brechta „Kriegsfieber“

„Politika je válka vedená jinými prostředky a válka je politika vedená jinými prostředky“

Tímto citátem chci říci, že mnozí muži, ženy a děti upadnuvší do válečného zajetí byli obyčejní lidé, oběti nacistické zvůle. Tento fakt byl po dlouhá desetiletí přehlížen v souladu s všeobecně uznávaným dogmatem německé kolektivní viny.

Můj zájem se postupně rozrostl do celosvětového měřítka. Fotografie, seznamy a jednotlivé kapitoly jsou výsledkem sedmi let bádání v českých i zahraničních archivech, stovek hodin překladů dobového i současného tisku, literatury, dokumentů, rozhovorů s pamětníky, lidmi, kteří válečným zajatcům pomáhali i s těmi kteří válečným zajetím prošli.

Cílem tohoto projektu je rozšíření povědomí čtenáře o problematice válečného zajetí a internace.
Výslovně nesouhlasím s jakýmkoliv komerčním využitím textů či fotografií presentovaných na těchto stránkách.

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) XII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) XII

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) XI

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) XI

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) X

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) X

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) IX

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) IX

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VIII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VIII

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VII

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VI

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) VI

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) V

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) V

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) IV

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) IV

 

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) III

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců zemřelých v Reserve Lazarett für Kriegsgefangenen Falkenau/Sokolov (Wehrkreis XIII) III