Jdi na obsah Jdi na menu
 

Použité prameny a literatura

Použité prameny a literatura:
1) MASON. W: Prisoners of War, Captain Walter Wynne Mason, Historical Publications Branch, 1954, Wellington, New Zealand Electronic Text Centre, www.nzetc.org,
2) ШНЕЕР, А.: Плен, Mosty Kultury, Ierusalim,Gerarim,Moskva 2005, ISBN 5-93273-195-8, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv
3) LUKAVSKÁ K: Rozhovory s dědečkem, , Karmelitánské nakladatelství, Kapitola Totální nasazení Stauding 1943
4) Mainuš,F.: Dějiny stalagu v Českém Těšíně, Český Těšín 1979
5) KONEČNY, Z.,MAINUŠ F.:Obozy jenieckie na Górnym Slansku, Wydavnictvo „ŚLASK“ Katovice 1969
6) MAINKA A.,Zajatecké tábory na Těšínsku 1941-1945, Vydal:Okresní vlastivědné muzeum v Českém Těšíně, Karviná 1979
7) PROSPĚCH, P,Francouzští zajatci, Slovinec, Dlouhá Loučka, Společnost přátel hradu Sovince.: Printes Praha
8) PASTRŇÁK,V.:Třinecké železárny,sto dvacet pět let, Třinec 1965
9) PECKA, J.:Váleční zajatci na území Protektorátu Čechy a Morava, Vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,Praha 1995
10) Landrát Troppau č.k.559 i.č.740 SOA Opava
11) BLUCHA, V.:Pokoj plný vzpomínek, Archiv krnovských novin Region č15 ročník 5
12) BLUCHA, V.:Váleční zajatci, nasazení dělníci a trestanci v krnovských dějinách, Archiv krnovských novin Region,č47,48 ročník 6
13) ŠTĚPÁN.J.:Váleční zajatci,nasazení dělníci a trestanci v krnovských dějinách, , Archiv krnovských novin Region č 48 ročník 6
14) Nucené práce pod hákovým křížem, Edice Historické Smýšlení, Svazek 28, M. Spoeker, ISBN 80-7203-708-0
15) Kronika obce Pec pod Sněžkou 2, SOA Trutnov
16) Ohlédnutí zpět(Koncentrační,zajatecké a pracovní tábory při lnářských závodech Trutnovska za 2.světové války), Příspěvky k dějinám národního podniku Texlen Trutnov 1, SOA Trutnov
17) Krkonoše Podkrkonoší 5,Nakladatelství Kruh Hradec Králové 1970,SOA Trutnov
18) SMUTNÝ,B.:Šest studií k dějinám lnářství na Trutnovsku, Vydal n.p.Texlen Trutnov ve spolupráci s GŘ Lnářský průmysl v Trutnově 1983,SOA Trutnov
19) TROJAN,A. Váleční zajatci v Králíkách,Noviny Nové Kralicko ročmík VIII, číslo 3 (78)
20) ZUBER.R.:Zajatecké Tábory na Jesenicku za 2.světové války, č6,1961
21)Kronika obce Králíky, Městské museum Králíky
22) Oddělení agitace a propagandy ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků v Praze,Koncentrační tábory a věznice na území československa za druhé světové války,Mír,n.p. tiskařské závody, 1964
23) Lexikon der Wehrmacht,www.lexikon-der-wehrmacht.de
24) The Pegasus Archive, www.pegasusarchive.org
25) Moosburg Online,www.moosburg.org/info/stala/indeng.html
26) Noviny Veselý Výlet, Krkonoše/28, Léto 2007
27) Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, karton H 13/8
28) Chinnery, P.:Historian News, The National Ex-Prisoner of War Association,Winter 2004 Newsletter
29) Folklor ciesziński II wojny światowej, SOA Karviná, OV KSČ Karviná, k.č.509
30) Archív Tatra Terex, Průběh událostí za okupace v Kopřivnici, Opis“Záznamy historicko-dokumentační komise SPB Vz/p/63
31) Kronika města Litomyšl, SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli
32) Kronika Hartinkovice, SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli
33) Kronika Martínkov, SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli
34) Kronika Šubířov, SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli
35) Kronika Králíky,Archív městského musea Králíky
36) Kronika obce Pec pod Sněžkou 2, SOA Trutnov
37) Dokumenty na mikrofilmech z pražského státního archivu MP2-RI, MP2-RII,Centrálně Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu
38) Dokumenty na mikrofilmech z moskevského státního archivu MM1-R III, MM1-RII, Centrálně Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu.
39) SOA Trutnov, Landrát vrchlabí Sig. Gend., Inv. č.75 karton 601
40) SOA Ústí nad Orlicí, Landrát Landškroun , Inv. č.871, karton 87
41) SOA Ústí nad Orlicí, Landrát Landškroun , Inv. č.871, karton 88
42) SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli Landrát Moravská Třebová karton č.33
43) SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli Landrát Moravská Třebová karton č.62
44) SOA, Nový Jičín, Landrát Nový Jičín, karton č.17
45) GROBELNÝ, A., Třinecké Železárny 1938-1945, Slezský ústav, Opava 1990
46) 75 let Řetězárny Česká Ves, Třinecké železárny VŘSR
47) Přežili svou smrt I., Pochody smrti, Český svaz bojovníků za svobodu
48) Landrát Krnov Fc.723,SOA Bruntál se sídlem v Krnově
49) Landrát Krnov Fc.724, SOA Bruntál se sídlem v Krnově
50) Landrát Krnov Fc.725, SOA Bruntál se sídlem v Krnově
51) Landrát Krnov Fc.726, SOA Krnov
52) Bejdak J.,Co ještě o Šternberku nevíte-díl první, www.sternberk.org,2.1.2005
53) Brachtl Z., Pochody smrti na Jesenicku roku 1945, Vydalo okresní vlastivědné museum v Šumperku v květnu 1989 jako 228. číslo vlastivědných zajímavostí
54) Továrna na výronu kysličníku hlinitého s. s r.o.,Inv.č.20, kt.2 Archiv Vítkovice a.s.
55) Továrna na výronu kysličníku hlinitého s. s r.o.,Inv.č.16, kt.2 Archiv Vítkovice a.s.
56) Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 118L.N.T.S. 343, Human Rights Library, University of Minnesota
57) Soukromý archiv Mgr. Michaely Neubauerové
58) Síň tradic Vojenské střední skoly a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
59) Zglobicky R., Obozy i cementarze wojenne w Zgorzelcu, vydáno 1995 Dolnoślaskie Zaklady Graficzne w Jeleniej Górze ISBN 904882
Kluczborskie towarzystwo kulturalno-oswiatowe, Skice Kluczborskie II, Institut Slaski w Opolu 1979
60) Soukromý archiv Zbyněk Gräf
61) Soukromí archiv Jiřího Ondrejkoviče
62) Čermák J., Fašizace Moravskotřebovska v letech 1938-1945, Bratislava 1990
63) Nedbálek F., Místa utrpení a vzdoru, Praha 1984
64) Pamětní kniha obce Moravská Chrastová a Chrostová Lhota 1927-1965, Obecní úřad v Brněnci
65) Pamětní kniha obce Těchonin, Obecní úřad Těchonín
66) Piskovský P., 700 let Bělé pod Pradědem, MNV Bělá pod Pradědem 1984
67) Kural V.,Padovanský Z. a kol.„Sudety“ pod hákovým křížem, Albis international, Ústí nad Labem 2002
68) Šneer A.Pjerčatky bez palcjev i dranyj cilindr (Iz rasskazov šturmbanfjurera),
69) Heimatzeitung "Riesengebirgsheimat" lednové vydání 2007 strana 16, článek
Belgische Kriegsgefangene in Spindelmühle,
http://spindelmuehle.riesengebirgler.de/KG-1.htm
70) Deník britského zajatce J.J. Woodlanda, soukromý archiv EVZI
71) Podnikový archiv OKD Np. Ostrava Karton č. 54
72) Trvalá expozice KZ Sachsenhausen, Berlin-Oranienburg
73) Rozhlasový seriál Fort Hunt GIs Sent WWII POWs Care Packages, Pam Fessler, Srpen 19, 2008, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=93640350
74) Die Kranken, Mauthausen memorial, KZ-Gedenkstaette Mauthausen, http://www.mauthausen-memorial.at/db/admin/de/show_article.php?cbereich=1&cthema=36&carticle=44&fromlist=1
75) Auschwitz-Birkenau, Wikipedia, http://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz-Birkenau
76) Radzieccy jeńcy wojenni, T. Wontor-Cichy, Miejsce Pamieci i Muzeum Auschwitz-Birkenau
http://pl.auschwitz.org.pl/h/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=16
77) Humanity Krepe an Appointment, The history od the War organisation of the British Red Cros Society and Order od St. John of Jerusalem, Publisher by Horace Marshall and Son LTD.
78) My Service Life by Bill Balmer 1039-1079, http://billbalmer.angelfire.com/index.html
Lamsdorf: Stalag VIIIB 344 Prisoner of War Camp 1940 -1945, http://www.lamsdorf.com/
79) Kt. 147, inv.č.87 Národní archiv Chodovec, Praha,
80) The Journal of Slavic Military Studies, Volume 8, Issue 4, Dezember 1995, Soviet rails to Odesse, Britisch ship to freedom. Richard Foregger, Published by Frank Cass, London
81) A.A. Vlasov, Wikipedia the free enciklopedia,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Andrejevi%C4%8D_Vlasov
82)Russian Volunteers in the German Wehrmacht in WWII, Feldgrau.com - research on the German armed forces 1918-1945
http://www.feldgrau.com/articles.php?ID=54
83) Gunner Robbie N. Clark, Pegasusarchive,
http://www.pegasusarchive.org/pow/robbie_clark.htm
84) The Signal, červen 1945, vydání XXIV-No.6,
http://www.radioofficers.com/archives/at-the-end-of-world-war-2/attachment/the-signal-june-1945-pow-repatriation-modified
85) RAF Oakley, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Oakley#Operation_Exodus
86) P.O.W. Diaries 1945 May 15 1945 J.H.Hallam Stalag VIIIB, Sat,05/14/2011,
http://www.stalag-viiib.com/content/pow-diaries-1945-may-15-1945-jhhallam-stalag-viiib
87) Sběrný tábor sovětských občanů v Polomi, Dolní Újezd u Litomyšle, Jaromír Nepraš, Osík, srpen 1995, rukopis R489, SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli.
88) Kriegsgefangenenlager: Liste, Moosburg Online, http://www.moosburg.org/info/stalag/laglist.html
89) POW Camps Index, Wartime Memories Project, http://www.wartimememoriesproject.com/ww2/pow/index.php
90) Stalag I B, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalag_I_B
91) Działdowo, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82dowo
92) Stalag I A, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalag_I_A
93) Stalag Luft VI, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_Luft_VI
94) Stalag III-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_III-A
95) Stalag III-C, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_III-C
96) Oflag IV-B Koenigstein, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_IV-B
97) Materiály z výstavy "Zwischen sekt uns Stacheldrath" Koenigstein 2005
98) Oflag IV-C, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_IV-C
99) Lager Elsterhorst, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV-A
100) Kural V.,Padovanský Z. a kol.„Sudety“ pod hákovým křížem, Albis international, Ústí nad Labem 2002
101) Oflag IV-D, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_IV-D
102) Stammlager IV B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV_B
103) Oflag VI-B, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_VI-B
104) Stalag IV-E, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV-E
105) CONFIDENTIAL, No.730, BRITISH/AMERICAN, STALAG IV G OSCHATZ, Pegasus archive, http://www.pegasusarchive.org/pow/frames.htm
106) Stalag IV H, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV-H
107) Stalag IV H, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_IV-H
108) Lager Weinsberg, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_V-A
109)Oflag V-B, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_V-B
110) Schloss Bad Wurzach, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Oflag_V-C
111) Stalag V-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_V-A
112) Stalag VI-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Stalag_VI-A
113) Lager Versen, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Lager_Versen
114) Лагерь Шталаг VI-C/Z Витмаршен (филиал лагеря Шталаг VI-C Батхорн), http://sivokoz-kuzma.narod.ru/wietmarshen.html
115) Stammlager VI D, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_VI_D
116) A short history of the camp,
http://www.beepworld.de/members29/stalag-vi-f/stalagvi-f.htm
117) Das Kriegsgefangenenlager Stalag 326, http://www.michaelweber.chmoellmann.de/html/das_kriegsgefangenenlager_stal.html
118) Oflag VII-A Murnau, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII-A
119) Oflag VII-C, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII-C
120) Oflag VII-D, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_VII-D
121) Stalag VII-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_VII-A
122) Appendix 1., Prisoners of the Germans and Italians By A. E. Field, http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/19/chapters/16.pdf
123) Oflag IX-C, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_IX-C
124) Stammlager IX A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_IX_A
125) Stalag IX-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_IX-B
126) Stalag IXC, Pegasusarchive,
http://www.pegasusarchive.org/pow/frames
127) Marlag und Milag Nord, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Marlag_und_Milag_Nord
128) Oflag X-C, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_X-C
129) Stalag X-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_X-B
130) Oflag XI A Osterode, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_XI_A_Osterode
131) Stalag XI-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XI-B
132) Stalag XI-C, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XI-C
133) Stammlager-350, Лагеря военнопленных в Риге в годы немецкой оккупации 1941-1944 гг., Краткий обзор мест содержания пленных и мест захоронений на основе документальных свидетельств,
http://www.rigacv.lv/stalag
134) Oflag XII-A, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XII-A
135) Oflag XII-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XII-B
136) Stalag XIIA, Pegasus archive,
http://www.pegasusarchive.org/pow/frames
137) Stalag XII C, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_XII_C
138) Stalag XII F/Z (XII G) Ban-Saint-Jean, Von Roland Zimmer, Moosburg Online, http://www.moosburg.org/info/stalag
139) Oflag XIII-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XIII-A
140) Oflag XIII-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XIII-B
141) Stalag XIII-C, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XIII-C
142) Stalag XIII-D, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XIII-D
143) Stalag 383, Pegasusarchive,
http://www.pegasusarchive.org/pow/frames.htm
144) Oflag XVII-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XVII-A
145) Stalag XVIII-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XVIII-A
146) Stammlager XVIII C (317), From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_XVIII_
147) Stalag XVIII-D, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XVIII-D
148) Stalag XX-A, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XX-A
149) Stalag XX-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_XX-B
150) Norwegisches Kriegsgefangenenmuseum Ostrzeszów, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://de.wikipedia.org/wiki/Norwegisches_Kriegsgefangenenmuseum_Ostrzesz%C3%B3w
151) Oflag XXI-B, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_XXI-B
152) STALAG 21D POW Camp, Wartime memorise Project, http://www.wartimememories.co.uk/pow/stalag21d.html
153) Шталаг-316,кто что знает?, Форум города Волковыска, http://volkovysk.ru/316-t712.html
154) Stalag 319, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Stalag_319
155) Тайна лагеря "Шталаг-364", Николаевские новости, http://www.niknews.mk.ua/2009/03/01/about/
156) Von Kasan nach Bergen-Belsen, Erinerung eines sowjetischen Kriegsgefangenen, Tamurbek Dawletschin, Googlebooks, http://books.google.cz/books?id=fIgW0WVOkdcC&pg=PA218&lpg=PA218&dq=gefangene+Pogegen&source=bl&ots=A67AkcDMPg&sig=Kcb4LWbeBJ2t_AZr38eo9jYv9Eo&hl=cs&ei=9NFLTNrcGpOWOJP6vJYD&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB8Q6AEwAg#v=onepage&q=gefangene%20Pogegen&f=false
157) Kriegsgefangenenlager Priimetsa, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stalag_351_(Priimetsa)
158) Lager Poniatowa, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Lager_Poniatowa
159) Oflag II B Arnswalde, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Oflag_II_B_Arnswalde
160) Oflag II-C, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_II-C
161) Oflag II-D , From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_II-D
162) Camp Fünfeichen, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Oflag_II-E
163) Stalag II-D, From Wikipedia, the free encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_II-D
164) Stalag 302, Gross Born - шталаг 302, Гросс-Борн, Viktor Če, http://www.proza.ru/2008/04/03/67
165) Stalag Luft I , From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Stalag_Luft_I
166) A Brief History of Oflag 64,
http://www.oflag64.us/Oflag64/History.html
167) Das Lager Elsterhorst (Nardt) bei Hoyerswerda,
http://www.elsterhorst.de/
168) Seznam německých názvů obcí a osad v Česku, From Wikipedia, the free encyclopedia http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_n%C3%A1zv%C5%AF_obc%C3%AD_a_osad_v_%C4%8Cesku
169) Deutsche Verwaltungsgeschichte von Reichseinigung 1971 bis zur Wiedervereinigung 1990 von Dr. Michael Rademacher M.A. http://www.verwaltungsgeschichte.de/sudeten.html
170) Tábory utrpení a smrti, Růžena Bubeníčková, Ludmila Kubáčková, Irena Malá, Svoboda 1969
171) Karton č.48, inv.č.278, přehled činností VZT Pacov, Vojenské zajatecké tábory v ČSR, Vojenský ústřední archiv Praha
172) Pracovali pro říši …, Repatriace a potrestání viníků nuceného nasazení, http://web.nacr.cz/zw/html/kap07a.htm
173) KZ Majdanek, Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Majdanek
174)Hlášení Plukovníka Marcela Alberta, velitele Stalagu XB v táboře Politických deportovaných v Sandbostelu, 15.května 1945, Kolonel Albert, Z archivu Stiftung Lager Sandbostel.
175)Trvalá expozice Stiftung Lager Sandbostel
176)Stalag XB Sandbostel, Zur Geschichte eines Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglagers in Norddeutschland 1939-1945, Werner Borgsen, Klaus Rolland, Edition Temmen
177) Stammlager XB, Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Stammlager_X_B
178) Die Adam-Kaserne als Kulturinsel in Soest, http://www.adam-kaserne.de/index.html
179) Trvalá expozice Gedenkstatte und Museum Trutzhain, (2013)
180) Trvalá expozice Paňstwowe muzeum na Majdanku (2013)
181) Trvalá expozice Miejsce Pamieci i Muzeum Auschwitz-Birkenau (2013)