Jdi na obsah Jdi na menu
 

Strukturální přehled kapitol-1700-1922

22. 10. 2015

1) Problematika válečného zajetí a její vývoj, 17.-19. Století

   a)Úvod

   b)Problematika válečného zajetí v Rusku během Severní války 1700-1721

            -Problematika válečného zajetí v Rusku během Rusko-Tureckých válek

   c)Váleční zajatci v Prusku, Rakousku a výměnné Kartely během války o dědictví rakouské a sedmileté války 1740-1763

    d)Váleční zajatci v Anglii během sedmileté války 1754-1763

     e)Britští váleční zajatci ve Francii během sedmileté války 1754-1763

     f)Problematika válečného zajetí během Americké války o nezávislost 1775-1783

            -Američtí váleční zajatci v britských zajateckých táborech

            -Britští, Hessenští a Brunšvičtí váleční zajatci v amerických zajateckých táborech

     g)Problematika válečného zajetí ve Francii 1792-1815

     h)Problematika válečného zajetí v Rusku během Napoleonských válek

            -Úvod

            -Ubytování válečných zajatců

            -Pracovní nasazení válečných zajatců

            -Zahraniční legie v Rusku

            -Osud Polských válečných zajatců v Rusku 1812-1815

            -Zajatí důstojníci a generálové

             -Propouštění z válečného zajetí a repatriace

     i)Váleční zajatci během války o nezávislost Španělska a Portugalska 1808-1814

     j)Váleční zajatci na území Rakouské říše 1792-1814

     k)Váleční zajatci v Británii během revoluční války a napoleonských válek 1793-1815

    l)Američtí váleční zajatci v britském zajetí během Americko-britské války 1812-16

   m) Polští listopadoví povstalci v Rusku, Prusku a Turecku 1830-50

    n)Americká občanská válka 1861-1865

    o)Rakouští zajatci v pruském zajetí během sedmitýdenní války 1866 

    p)Prusko francouzská válka 1870-71

              -Úvod

              -Ubytování

              -Pracovní povinnost

              -Mezinárodní pomoc válečným zajatcům

              -Repatriace

    q)Zajatí španělští námořníci ve Spojených státech během Americko-španělské války 1898

     r)Váleční zajatci během Anglo-bůrské války 1899-1902

               -Britské zajatecké tábory v jižní Africe

               -Britské zajatecké tábory mimo území jižní Afriky

               -Bůrské zajatecké tábory v jižní Africe

      s)Použité prameny a literatura

2) Zajatecké a internační tábory během první balkánské války 1912-1913
        a)Zajatecké tábory na Balkánu
        b)Internační tábory na území Rakouskouherska během první balkánské války 1912-1913
        c)Použité prameny a literatura
3)Zajatecké tábory během rusko-japonské války 1904-1905
        a)Úvod
        b)Ruští váleční zajatci v Japonsku
        c)Japonští váleční zajatci v Rusku
        d)Použité prameny a literatura

1)Zajatecké a internační tábory během Československo-polské války
       a)Zajatecké a internační tábory v ČSR
       b)Zajatecké tábory v Polsku
       c)Použité prameny a literatura
2)Zajatecké a internační tábory v Polsku a ČSR během Polsko-ukrajinské války 1918-1919
       a)Zajatecké tábory v Polsku během Polsko-ukrajinské války 1918-1919
       b)Internační tábory pro ukrajinské vojsko a civilisty v Československu, během   Ukrajinsko-polské války a během letech následujících 1919-26
       c)Použité prameny a literatura
3)Zajatecké tábory během československo-maďarské války 1918-1919
       a)Československé zajatecké tábory
       b)Maďarské zajatecké tábory
       c)Použité prameny a literatura

4)Zajatecké tábory v Polsku během Rusko-polské války 1919-1921
       a)Úvod
       b)Vznik a vývoj zajateckých táborů na území Polska
       c)Politická agitace v zajateckých táborech, legie
       d)Výměna válečných zajatců
       e)Seznam zajateckých táborů
       f)Použité prameny a literatura
 5)Zajatecké tábory v řecké Makedonii během občanské války 1916
       a)Zajatecké tábory v řecké Makedonii 1916
       b)Použité prameny a literatura
6)Zajatecké tábory na území rakouskouherské monarchie a na okupovaných územích 1914-1918
      a)Použité prameny a literatura
      b)Výtah z rakouskouherských vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
     c)Seznam zajateckých táborů K.u.K. 1914-1918
              -Zajatecké tábory pro mužstvo K.u.K. 1914-1918
              -Důstojnické zajatecké tábory K.u.K. 1914-1918
              -Sběrné zajatecké tábory na okupovaných územích
    d)Zajatecká pracovní komanda pod správou zajateckého tábora v Broumově 1914-1918
     e)Váleční zajatci v Rakouskouhersku 1914-1918
             -Národnosti válečných zajatců v Rakouskouherském zajetí
             -Správní orgány válečného zajetí
             -Vývoj zajateckých táborů na území Rakouskouherské monarchie
             -Kontroly zajateckých táborů a pracovních komand K.a.K. vojenskými i civilními úřady
             -Zajetí a transport
             -Poštovní styk zajatců
             -Zahraniční delegace červeného kříže, G.N.Z.B a YMCA
             -Ubytování zajatců v kmenových zajateckých táborech a na pracovních komandech
             -Zdravotní péče
             -Ošacení zajatců
             -Strava válečných zajatců
             -Pracovní nasazení válečných zajatců
             -Výplata a mzdy válečným zajatcům
             -Lagergeld
             -Vzdor a vojenská justice v zajateckých táborech
             -Útěky
             -Stráž válečných zajatců
             -Repatriace
             -Monografie K.u.K. zajateckého tábora Broumov
             -Zajatecké tábory v Josefově 1813-1946
7)Zajatecké tábory v Bulharsku 1915-1918
       a)Váleční zajatci v Bulharsku 1915-1918
       b)Výtah z bulharských vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
       c)Seznam bulharských zajateckých táborů 1915-1918
       d)Použité prameny a literatura
8)Zajatecké tábory v Německu a na okupovaných územích 1914-1918
       a)Váleční zajatci v Německu 1914-1920
             -Vznik a vývoj zajateckých táborů v Německu
             -Národnostní skupiny válečných zajatců v Německém zajetí.
             -Správní orgány válečného zajetí
             -Neutrální mocnosti, kontroly zajateckých táborů
             -Balíčky červeného kříže
             -YMCA
             -Výměna válečných zajatců
             -Ošacení
              -Strava
              -Pracovní nasazení
              -Výplata a žold
              -Zajatecká pošta
              -Tyfové epidemie
              -Zdravotní péče
              -Sport a volno časové aktivity v zajateckých táborech
              -Stráž
              -Sabotáže, vzpoury, krádeže, násilí a tresty
              -Prohlášení generála Duponta, velitele Francouzské zpravodajské služby k francouzským vojákům
              -Represálie
              -Den v důstojnickém táboře Bad Colberg očima britského důstojníka W.N. Hamiltona
              -Repatriace
              -Versajská dohoda a vyšetřovací komise
        b)Výtažky z německých vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist

        c)Seznam zajateckých táborů
              -Seznam zajateckých táborů pro mužstvo
              -Důstojnické zajatecké tábory
              -Seznam repatriačních táborů
              -Přífrontové zajatecké tábory na francouzském území pod správou německého vojenského velení
       d)Použité prameny a literatura
9)Zajatecké tábory v Turecku 1914-1918
       a)Váleční zajatci v Turecku 1914-1918-historie, vývoj, seznam táborů
              -Národnosti válečných zajatců v tureckém zajetí
              -Všeobecné podmínky v tureckém zajetí
              -Seznam zajateckých táborů v Turecku 1914-1918

       b)Výtah z tureckých vojenských hlášení referujících o válečných zajatcích a kořisti
       c)Použité prameny a literatura

10)Zajatecké tábory ve Finsku 1918
       a)Zajatecké tábory během finské občanské války roku 1918
       b)Použité prameny a literatura
11)Zajatecké tábory v Rumunsku a Moldávii 1916-1920
       a)Váleční zajatci v Rumunsku a Moldávii 1916-20
              -Národnosti válečných zajatců v rumunském zajetí
              -Vývoj problematiky válečného zajetí v Rumunsku 1916-1918
              -Mezinárodní komise červeného kříže a pomoc zajatcům
              -Vyplácení mezd zajatcům a žoldu zajatým důstojníkům
              -Ošacení
              -Zdravotní péče
              -Pracovní nasazení
              -Zajatecké tábory, ubytování zajatců
              -Stravování
              -Tábor smrti Sipot
              -Cesta domů

         b)Výtažky z rumunských vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
         c)Seznam zajateckých táborů v neobsazené části Rumunska 1916-1920
         d)Použité prameny a literatura
12)Zajatecké tábory ve svobodné Belgii 1918-1920
          a)Němečtí zajatci v Belgii 1918-1920
          b)Použité prameny a literatura
13)Zajatecké tábory v Itálii 1915-1918
          a)Váleční zajatci v Itálii 1915-1918
                -Národnosti válečných zajatců v Italském zajetí
                -Sběrné zajatecké tábory, první kontakt se zajetím
                -Výměna válečných zajatců, invalidů
                -Repatriace
                -Zajatecké tábory v Itálii 1915-1918
                -Italské zajatecké tábory v Albánii
           b)Výtah z italských vojenských hlášení referujících o válečných zajatcích a kořisti
            c)Použité prameny a literatura
14)Zajatecké tábory v Rusku 1914-1921
            a)Váleční zajatci v Rusku 1914-1921
                  - Z bojiště do ruského zajetí
                  -Správní orgány válečného zajetí
                  -Národnostní skupiny válečných zajatců a internovaných
                  -Zajatecký tábor očima rakouskouherského zajatce
                  -Zajatecký tábor Krasnojarsk
                  -Ošacení
                  -Zdravotní péče a všeobecná hygienická situace v táborech
                  -Ubytování
                 -Stravování
                 -Zajatecká pošta
                 -Pracovní nasazení
                 -Represálie
                 -Vznik a vývoj táborové měny
                 -Systém vyplácení mezd zajatcům
                 -Vznik bankovních institucí v zajateckých táborech
                 -Výměna válečných zajatců-invalidů
                 -Červený kříž a pomoc zajatcům v Rusku, Stockholmský protokol
                 -Akce Tientsin
                  -YMCA
                  -Volnočasové aktivity zajatců
                  -Bohoslužby v zajateckých táborech
                  -Útěky
                  -Zajatecký odbor odbočky Československé národní rady v Rusku 1917-1918
                  -Příměří v Brestu Litevském a co mu předcházelo
                  -Čeští legionáři na Sibiři
                  -Vláda bílých
                  -Americká vojenská správa v zajateckém táboře Krasnaja Rietschka                                                                                                                            1918-1919
                 -Repatriace Čs. vojska z Vladivostoku.
                 -Případ "Julínek"
                 -Repatriace válečných zajatců z Ruské sovětské federativní socialistické republiky (evropské Rusko, západní Sibiř)
                 -Repatriace válečných zajatců z Dálně východní republiky (západně od Bajkalského jezera)
                 -Zajatecký oddíl Československého červeného kříže, pomoc zajatcům a repatriační mise v Rusku
        b)Výtažky z ruských vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
        c)Seznam zajateckých táborů
               -Zajatecké tábory a pracovní komanda v Rusku 1914-1921
        d)Použité prameny a literatura
15)Zajatecké tábory ve Francii a francouzských koloniích 1914-1921
         a)Váleční zajatci ve Francii a francouzských koloniích 1914-1921
               -Národnosti válečných zajatců ve francouzském zajetí
               -Transport do zajetí
               -Správní orgány válečného zajetí ve Francii
               -Pracovní nasazení
               -Stravování
               -Ubytování
               -Výplata mezd
               -Zdravotní péče
               -Evakuace ze Srbska
               -Propaganda v zajateckých táborech, zmírněný režim, legie
               -Útěky
               -Vzpoura v táboře La Pallice-Rochell
               -Repatriace
               -Váleční zajatci ve francouzských koloniích
               -Válečné zajetí v Maroku
               -Válečné zajetí v Algérii a Tunisu
         b)Seznam zajateckých táborů ve Francii a na Korsice 1914-1920
         c)Seznam zajateckých táborů ve francouzských koloniích 1914-1920
         d)Seznam internačních táborů ve Francii a francouzských koloniích 1914-1918
       e)Výtah z francouzských vojenských hlášení referujících o válečných zajatcích a kořisti
       f)Použité prameny a literatura
16)Zajatecké tábory na Britských ostrovech a v britských koloniích 1914-1920
       a)Váleční zajatci na Britských ostrovech a v britských koloniích 1914-1920
              - Národnostní skupiny válečných zajatců
              - Správní orgány válečného zajetí
              - Informační kancelář pro válečné zajatce
              - Vývoj sítě zajateckých táborů v Británii
              - Pracovní nasazení válečných zajatců
              - Muži z německých ponorek v britských rukou
              - Důstojnický tábor Kegworth
              - Útěky
              - Britské zajatecké tábory v koloniích a ve spojeneckých zemích 1914-1920
              - Zajatecké tábory v Egyptě
              - Zajatecké tábory pod britskou správou v Itálii a Francii
              - Zajatecké tábory pod britskou správou v Kanadě

        b)Výtažky z hlášení zmiňující válečné zajatce a kořist
        c)Seznam zajateckých a internačních táborů na Britských ostrovech , v britských koloniích a v Evropě 1914-1920
        d)Použité prameny a literatura
17)Zajatecké tábory v Srbsku 1914-1918
        a)Váleční zajatci v Srbsku

              -Národnosti válečných zajatců v Srbském zajetí
              -Z bojiště do zajetí
              -Zdravotní péče o válečné zajatce
              -Pokusy o útěk
              -Pomocná akce válečným zajatcům v Srbsku
              -Evakuace zajatců do Itálie
              -Po příjezdu na Asinaru
        b)Seznam zajateckých táborů v Srbsku
        c)Použité prameny a literatura
18)Zajatecké tábory v Japonsku 1914-1919
         a)Výtah z japonských vojenských hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
         b)Národnostní skupiny zajatců v japonských zajateckých táborech.
         c)Podmínky pro zacházení s válečnými zajatci vydané japonským ministerstvem války roku 1914
         d)Všeobecné podmínky v japonských zajateckých táborech
         e)Seznam zajateckých táborů v Japonsku 1914-1918
         f)Použité prameny a literatura
19)Zajatecké tábory v Černé Hoře 1915-1916
         a)Váleční zajatci v Černé Hoře
         b)Zajatecké tábory pro rakouskouherské vojáky v Černé Hoře 1915-1916
         c)Použité prameny a literatura
20)Internace 1914-1918
         a)Kapitola I. Internace v neutrálních zemích 1914-1918
                -Internace v Nizozemsku 1914-1918
                -Internační tábory pro válečné zajatce určené k částečné repatriaci a uprchlíky v Holandsku 1914-1918
                -Internace ve Švýcarsku 1914-1918
                -Internační tábory pro válečné zajatce určené k částečné repatriaci a uprchlíky ve Švýcarsku 1914-1918
                -Internace ve Skandinávii 1915-1918
                -Internace v Dánsku
                -Internace v Norsku
                -Tranzit repatriantů skrze Švédko
        b)Kapitola II. Internace ve válku vedoucích zemích
               -Internace v Britském Impériu 1914-1918
                      -Internace na Britských ostrovech
                      -Britské internační tábory v koloniích
                      -Internace na Ceylonu
                      -Internace v Austrálii 1914-1916
                      -Internace v Singapouru 1914-1915
                      -Internace v jižní Africe 1915-1916
              -Internace v Portugalsku 1916-1918
              -Internace v Rumunsku 1916-1918
              -Internace v Rusku 1914-1918
              -Internace v Itálii 1915-1918
              -Internace ve Francii 1914-1918
              -Internace v Rakouskouhersku 1914-1918
              -Internace v Německu 1914-1918
21)Americké zajatecké tábory 1917-1920
         a)Americké internační tábory ve Spojených státech 1917-1920
         b)Americké zajatecké tábory ve Francii 1917-1918
         c)Výtah z amerických hlášení zmiňujících válečné zajatce a kořist
         d)Použité prameny a literatura