Jdi na obsah Jdi na menu
 

Strukturální přehled kapitol 1933-1953

22. 10. 2015

1) Internační tábory pro příslušníky britských expedičních vojsk ve vichystické Francii 1940-43

2)Zajatecké a internační tábory na Slovensku 1939-1945
       
3)Internační tábory v ČSR 1945-1946

     a)Úvod
     b)Domácí řád pro internační tábory
     c)Váleční zajatci v internačních táborech
     d)Pracovní nasazení
     e)Strážní oddíly a pomocné složky ostrahy
     f)Stravování Němců
     g)Odsun
     h)Co se stalo s odsunutými Němci po překročení hranic?
     i)Použité prameny a literatura
4)Interbrigadisté, smutný příběh zajetí a internace 1936-1945
     a)Frankistické koncentrační tábory ve Španělsku 1936-1945
     b)Mezinárodní komise červeného kříže během španělské občanské války, pomoc zajatcům a internovaným
     c)Kategorie a národnostní skupiny zajatců ve frankistických koncentračních táborech 1936-43
     d)Po ústupu do Francie
     e)Deportace do Německa
     f)Použité prameny a literatura
5)Káznice, věznice, koncentrační, převýchovné, internační tábory a tábory pro nuceně nasazené zahraniční dělníky 1933-1945
     a)Použité prameny a literatura
     b)Nucené nasazení civilních zahraničních dělníků na území Třetí říše i na okupovaných územích 1933-1945
            -Nucené práce pro Třetí říši 1933-1945- vývoj podmínky
                  -Nucené nasazení civilních zahraničních dělníků na území Třetí říše i na okupovaných územích 1939-1945
                  -Kategorie nuceně nasazených zahraničních dělníků
                  -Od Černého pátku k Totaleinsatz
                  -Výtah ze směrnic o zacházení s zahraničními dělníky
                  -Zvláštní opatření pro polské dělníky
                  -Zvláštní opatření pro východní dělníky
                  -Životní podmínky západních dělníků a dělníků ostatních národností
                  -Ošacení nuceně nasazených
                  -Stravování nuceně nasazených
                  -Výplata mezd
                  -Ubytování, život v táborech
                  -Jednotlivé kategorie táborů pro zahraniční dělníky
                  -Vzpomínky zaměstnanců podniku Poldina Huť Kladno na nucené práce v říši
            -Pracovně výchovné tábory (Arbeitserziehungslager AEL) 1940-1945
            -Seznam pracovních a pracovně-výchovných táborů 1933-1945
                 -Úplný seznam táborů nucených prací na území říše 1939-1945
                 -Seznam pracovních táborů pro civilní nuceně nasazené
                      -Pracovní tábory v protektorátu Čechy a Morava
                      -Vládní oblast Kattowitz (Katowice)
                      -Vládní oblast Troppau (Opava)
                      -Vládní oblast Aussig (Ústí nad Labem)
                      -Vládní oblast Karlsbad (Karlovy Vary)
                      -Vládní oblast Regensburg
                     -Říšská župa Oberdonau
                     -Říšská župa Niederdonau
               -Seznam pracovně-výchovných táborů
      -30 příkladů nuceného nasazení na území Třetí říše 1933-1945
Poznámka: Prameny a literatura použité pro jednotlivé příklady jsou uvedeny vždy na konci textu
           -Nucené práce v Augsburgu a Gersthofenu
           -Nucené práce v Berlíně
           -Nucené práce v Bochum
           -Nucené práce Bonnu
           -Nucené práce v Braunschweigu
           -Nucené práce v Brémách
           -Nucené práce v Wolfratshausenu
           -Nucené nasazení ve městě Emden
           -Nucené práce v Essenu
           -Hitlerova hlavní velitelství a nucené práce
           -Nucené práce ve Frankfurtu nad Mohanem
           -Nucené práce v Gelsenkirchenu a jeho okolí
           -Nucené práce v Goslaru a jeho okolí
           -Nucené práce v Göttingenu a jeho okolí
           -Nucené práce v Hagenu
           -Nucené práce v Hamburgu
           -Nucené práce v Hannoveru
           -Nucené práce v Kielu
           -Nucené práce v Kolnu
           -Nucené práce v Lipsku
           -Nucené práce v Metzingenu
           -Nucené práce v Mnichově
           -Nucené práce v Norimberku
           -Nucené práce v Osnabrücku
           -Nucené práce pro chemický průmysl v Horním Slezsku
           -Nuceně nasazení v rámci raketového projektu A4 (V2)
           -Nucené práce pro Reichswerke AG „Hermann-Göring“ v Salzgitteru a jeho okolí
           -Nucené práce ve Stuttgartu
           -Nucené práce v Ulmu a Novém Ulmu
           -Nuceně nasazení v rámci projektu hlubinného přemístění
   c)Internační zařízení justice, policie a SS na území Třetí říše, na okupovaných územích i ve spojeneckých zemích 1939-1945
           -Zvláštní, sběrné, a tranzitní tábory na území Třetí říše, na okupovaných územích i ve spojeneckých zemích 1940-1945
                 -Kárné pracovní tábory a Romské shromažďovací tábory na území Protektorátu Čechy a Morava
                -Zvláštní tábor pro intenrované Říšským hlavním bezpečnostním úřadem (RSHA)-Eisenberg (Javoří)
                -Tranzitní tábor Tczew
                -Polizei-Gefangenen-Lager Fröslev- Dánsko
                -Fort Breendonk-Belgie- bývalý záchytný tábor SS
                -Internační tábory pro rodiny emigrantů v protektorátu 1942-1945
        -Židovská Ghetta, židovské sběrné a pracovní tábory na území Třetí říše, na okupovaných územích i ve spojeneckých zemích
              -Židovské internační, sběrné a pracovní tábory na území Protektorátu Čechy a Morava
             -Židovské sběrné tábory na Slovensku 1939-1945
             -Židovské pracovní tábory na Slovensku 1939-1945
             -Židovské ghetto Terezín
             -Tábory nucených prací pro Židy ve Slezsku (ZAL)
     -Policejní a justiční věznice na území říše, na okupovaných oblastech a ve spojeneckých zemích 1939-1945
            -Věznice, káznice a trestanecké dílny- vývoj, životní podmínky, seznam
                   -Věznice, káznice a trestanecké dílny- vývoj, životní podmínky
                   -Věznice gestapa Praha- policejní věznice na Malé pevnosti v Terezíně
                   -Seznam káznic, věznic a popravišť na území Třetí říše a na okupovaných územích 1939-1945
        -„Štěstí je návrat domů“ Svět v zajetí očima českého odbojáře Josefa Procházky
                   -Slovo autora
                   -Anonymní hrdinové
                   -V období před druhou světovou válkou
                   -15.března 1939 okupace
                   -9.1.1941 zatčení
                   -Věznice „Na Pankráci“ 9.1.1941-20.2.1941
                   -Věznice a trestanecké dílny Svatého Jiřího, Bayreuth 21.2.1941-5. 5. 1941
                   -Káznice Mnichov-Stadelheim 6.5.1941-25.2.1942
                   -Komando MUNA Hohenbrun 26.2-4.6.1942
                   -Návrat do Stadelheimu 4.6.1942-12.9.1942
                   -Baukomando Agfa-Mnichov 14.7.1942-12.9 1942
                   -Vězeňský ústav „Matylda“ 17. 9.1942-16.6. 1943
                   - Káznice Gräfentonna 19.6.1943-21.5.1945
                   -Komando Rusch
                   -Komando GWF v Gräfentonně
                   -Vězeňská strava
                   -Strážní oddíl
                   -Chvíle volna v káznici
                   - Poslední dny před osvobozením v Gräfenntoně

                   -Osvobození
                   -Česká samospráva v Gräfentonně
                   - Odjezd do repatriačního centra v Erfurtu
                   -Konečně domů
                   -Gräfentonna po 70 letech
                   -Bilancování
       -Koncentrační tábory na území Třetí říše 1933-1945
            - Koncentrační tábory 1933-1945- vývoj
            - O životě v koncentračních táborech
            - Rukojmí v koncentračních táborech

                                 -Čeští rukojmí v koncentračních táborech

                                -Výměnný tábor pro rukojmé Bergen-Belzen
            - Útěky
            - Pracovní nasazení
            - Přidělování vězeňských pracovních sil-vývoj
            - Hnutí odporu v koncentračních táborech
            - Váleční zajatci v koncentračních táborech
            - Zajatecké tábory Waffen-SS
            - Správa koncentračního tábora
            - Zdravotní situace v koncentračních táborech-vývoj

            - Stravování

            - Prämienscheinen

            - Ošacení
            - Evakuace kmenových koncentračních táborů a pracovních komand-Pochody smrti
            - Jaké byly první omažiky po osvobození?
            - Souostroví „Emslandské tábory“ 1933-1945
                  - Úvod
                  - Vznik Emslandských táborů a vývoj

                  - Borgermoor I

                  - Pracovní nasazení

                  - Komando Nord
                  - Komando West
            - Monografie koncentračního tábora Gross-Rosen
            - Monografie Koncentračního tábora Stutthof
                  - Od stanového tábora k největšímu hospodářskému podniku SS ve východním Prusku-historické souvislosti
                  - Správa koncentračního tábora
                  - Pracovní nasazení
                  - Vývoj infrastruktury, transformace z vazebního tábora na mocný hospodářský podnik SS a koncentrační tábor 1939-45
                  - Evakuace
                  - Úplný seznam pobočných táborů koncentračního tábora Stutthof
     d) DP-Camps, co se stalo s nuceně nasazenými vězni, zajatci a civilními zahraničními dělníky po osvobození?
6) Zajatecké tábory ve Finsku 1939-1945
     a)Zajatecké tábory během Zimní války 1939-1940
     b)Zajatecké tábory ve Finsku během Pokračovací války 1941-1944
                -Úvod
                -Správní orgány válečného zajetí
                -Ošacení
                -Stravování
                -Pracovní nasazení
                -Zdravotní péče
                -Repatriace
     c)Němečtí váleční zajatci během Laponské války 1944-45
     d)Seznam zajateckých táborů 1939-1945
     e)Použité prameny a literatura
7)Internační tábory ve Švýcarsku 1940-1945
     a)Úvod
     b)Internační tábory ve Švýcarsku, vznik, vývoj, životní podmínky
     c)Použité prameny a literatura
8)Zajatecké tábory v Itálii 1940-1943
     a)Spojenečtí váleční zajatci v italském zajetí
     b)Italské zajatecké tábory v Africe
     c)Zajatecké tábory v Itálii (vývoj, životní podmínky zajatců)
     d)Výměna těžce nemocných a raněných válečných zajatců
     e)Zajatecké tábory po kapitulaci Itálie
     f)Krátký výčet italských zajateckých táborů
     g)Italské zajatecké tábory pro spojenecké zajatce 1940-1943
     h)Použité prameny a literatura
9)Zajatecké tábory v Německu a na okupovaných oblastech 1939-1945
     a) Použité prameny a literatura
     b)Seznamy zajateckých pracovních komand na území Říše 1939-1945
     c)Seznam zajateckých pracovních komand v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1939-1945
           - Wehrkreis XVII, anektované oblasti v jižních Čechách a na jižní Moravě
                - Lnadkreis Krumau (Český Krumlov)
                - Landkreis Kaplitz (Kaplice)
                - Landkreis Gmünd (České Velenice)
                - Landkreis Znaim (Znojmo)
                - Landkreis Nikolsburg (Mikulov)
        - Wehrkreis XIII, západní Čechy a anektované oblasti v jižních Čechách
              - Landkreis Saaz (Žatec)
              - Landkreis Podersam (Podbořany)
              - Landkreis Pressnitz (Přísečnice)
              - Landkreis Kaaden (Kadaň)
              - Landkreis St. Joachimsthal (Jáchymov)
              - Landkreis und Stadtkreis Karlsbad (Karlovy Vary)
              - Landkreis Elbogen (Loket)
              - Landkreis Neudek (Nejdek)
              - Landkreis Marienbad (Mariánské Lázně)
              - Landkreis Tepl (Teplá)
              - Landkreis Luditz (Žlutice)
              - Landkreis Graslitz (Kraslice)
              - Landkreis Falkenau (Sokolov)
              - Landkreis Asch (Aš)
              - Landkreis und Stadtkreis Eger (Cheb)
              - Landkreis Tachau (Tachov)
              - Landkreis Mies (Stříbro)
              - Landkreis Bischofssteintz (Hrošovský Týn)
              - Landkreis Eisenstein (Železná Ruda)
              - Landkreis Bergereichenstein ( Kašperské Hory)
              - Landkreis Prachatitz (Prachaice)
      - Wehrkreis IV, severní a severozápadní Čechy
              - Landkreis Gablonz (Jablonec nad Nisou)
              - Landkreis Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí)
              - Landkreis Friedland (Frýdlant)
              - Landkreis und Stadtkreis Reichenberg (Liberec)
              - Landkreis Duba (Dubá)
              - Landkreis Böhmisch Leipa (Česká Lípa)
              - Landkreis Schluckenau (Šluknov)
              - Landkreis Rumburg (Rumburk)
              - LandrathTetschen (Děčín)
              - Landkreis Leitmeritz (Litoměřice)
              - Ladkreis und Stadtkreis Aussig (Ústí nad Labem)
              - Landkreis Teplitz-Schönau (Teplice)
              - Landkreis Bilin (Bílina)
              - Landkreis Dux (Duchcov)
              - Landkreis Bruex (Most)
              - Landkreis Komotau (Chomutov)
        - Wehrkreis VIII, oblast těšínského Slezska, severní Moravy, severovýchodních a severních Čech
              - Landkreis Teschen (Těšín)
              - Landkreis Wagstadt ( Bílovec)
              - Landkreis Neutitschein (Nový Jičín)
              - Landkreis und Stadtkreis Troppau (Opava)
              - Landkreis Jägerndorf (Krnov)
              - Landkreis Römerstadt (Rýmařov)
              - Landkreis Freudenthal (Bruntál)
              - Landkreis Sternberg (Šternberk)
              - Landkreis Freiwaldau (Jeseník) E, F
               - Landkreis Freiwaldau (Jeseník) P, R, S
               - Landkreis M. Schönberg (Šumperk)
               - Landkreis Hohenstadt (Zábřeh na Moravě)
               - Landkreis Zwittau (Svitavy)
               - Landkreis Landskron (Landškroun)
               - Landkreis Mähr. Trübau (Moravská Třebová)
               - Landkreis Gruhlich (Králíky)
               - Landkreis Braunau (Broumov)
               - Landkreis Trautenau (Trutnov)
               - Landkreis Hohenelbe (Vrchlabí)
       d)Seznam zajateckých táborů 1939-1945
       e)Váleční zajatci ve fotografiích, vzpomínkách a dokumentech 1939-1945
               - Správní orgány válečného zajetí
               - Role civilních, polovojenských a bezpečnostních úřadů v problematice válečného zajetí
                - Terminologie válečného zajetí
                - Všeobecná struktura kmenových zajateckých táborů
                - Národnostní skupiny válečných zajatců
                - Zajeti a transport
                - Pracovní nasazení
                - Pracovní nasazení zajatých důstojníků
                - Všední den v pracovních komandech
                - Hlášení pracovního úřadu v Moravské Třebové

                - Transport válečných zajatců na místo pracovního nasazení
                - Stravování
                - Ubytování
                - Wehrmacht a interní kontroly zajateckých pracovních komand
                - Ošacení
                - Lagergeld, mzdy, historie v číslech
                - Lagergeld, mzdy, historie v číslech- Tabulky pro výpočet zajatecké mzdy
                - Lagergeld, mzdy, historie v číslech-Úkolová mzda, výkonnostní přídavky
                - Táborové kantýny
                - Zdravotní péče a hygiena v zajateckých táborech a na pracovních komandech
                - Volnočasové aktivity v pracovních komandech a zajateckých táborech
                - Od individuálního studia k táborovým univerzitám
                - Sport v zajateckých táborech
                - Divadlo, hudba, zajatecké výstavy a noviny v zajateckých táborech
                - Bohoslužby a vojenské pohřby v zajateckých táborech a pracovních komandech
                - Zajatecká pošta
                - Váleční zajatci v koncentračních táborech
                - Uvolňování stráže a propouštění ze stavu válečného zajetí
                - Mezinárodní komise červeného kříže, YMCA, St. John
                - Individuelní vzdor, hnutí odporu a jeho podpora ze zahraničí
                - Civilní obyvatelstvo, solidarita a pomoc válečným zajatcům
                - Trestní systém v zajateckých táborech
                - Váleční zajatci v objektivu německé propagandy
                - Stráž v zajateckých táborech i na pracovních komandech
                -Výměna nemocných válečných zajatců
                - Hiwi´s, Ostlegionen, RONA, ROA
                - Evakuace
                  - Repatriace
                  - Repatriační komise v ČSR
                  - Sběrné tábory NKVD pro sovětské občany na území ČSR
                  - Monografie zajateckého tábora Stalag IXA Ziegenhain
                  -Monografie zajateckého a internačního tábora v Sandbostelu 1939-1945
                  - Monografie zajateckého a internačního tábora v Sandbostelu 1945-2012
10)Zajatecké tábory v Japonském císařství a na okupovaných územích 1941-1945
         a)Japonské zajatecké tábory na Dálném východě
         b)Zajatecké tábory v Japonsku
                  -Vývoj zajateckých a pracovních táborů v Japonsku
                  -Červený kříž a pomoc zajatcům
                  -Osvobození
c)Úplný seznam zajateckých a pracovních táborů        

d)Použité prameny a literatura

11)Zajatecké tábory v SSSR a na okupovaných územích 1939-1954
         a)Váleční zajatci v SSSR 1939-1954
                - Počátky a vývoj souostroví GUPVI
                -Kategorie zajateckých táborů GUPVI
                -Národnostní skupiny válečných zajatců v SSSR
                -Spojenecké země Osy, podíl na bojových operacích na východní frontě a zajetí
                -Zahraniční dobrovolnické legie, jejich podíl na bojových operacích na východní frontě a zajetí
                -Zajeti a transport
                -Směrnice pro zacházení s válečnými zajatci v SSSR
                -Stravování
                -Volno časové a sebevzdělávací aktivity v pracovních komandech a zajateckých táborech
                -Stráž válečných zajatců

                -Ošacení
                -Zdravotní péče a hygiena v zajateckých táborech a pracovních komandech
                -Pracovní nasazení
                -Zajatecké pracovní bataliony červené armády
                -Vyplácení mezd válečným zajatcům
                -Vojenské hřbitovy
                -Diverzní aktivity zajatců a tresty
                -Civilní obyvatelstvo a pomoc válečným zajatcům
                -Zajatecká pošta
                -ANTIFA, politická převýchova válečných zajatců
                -Repatriace
       b)Zajatecké tábory GUPVI na území SSSR a na okupovaných územích 1939-1954
                -Tábory NKVD pro polské válečné zajatce a internované v SSSR
                -Tábory válečných zajatců a internovaných UMVD Altajské, Archangelské oblasti a v Číně
                -Tábory pro válečné zajatce a internované v Brjanské, Vologodské, Vorošilovské, Vladimirské a Voronježské oblasti
                 -Tábory pro válečné zajatce a internované v Gorikovské, Irkutské, Ivanovské, Kaliningradské a Kubyševské oblasti
                 - Tábory pro válečné zajatce a internované v Pjenzské, Krasnojarské, Krimské, Kalininské, Krasnodarské a Leningradské oblasti
                  - Tábory pro válečné zajatce a internované v Moskevské, Molotovské, Novgorodské, Orlovské a Primorské oblasti
                 - Tábory pro válečné zajatce a internované v Rostovské, Andžianské, Stalinské, Astrachanské a Stalingradské oblasti
                  - Tábory pro válečné zajatce a internované v Saratovské, Orské, Svjerdlovské, Tulské, Tambovské a Chabarovské oblasti
                   - Tábory pro válečné zajatce a internované v Čkalovské, Čeljabinské, Čitské a Rjazanské oblasti
                    - Tábory pro válečné zajatce a internované v Tjumenské, Zaparožské, Kalužské a Charkovské oblasti
                    - Tábory pro válečné zajatce a internované v Novosibirské, Sachalinské, Grodnjenské, Gomjelské a Brjestské oblasti
                    - Tábory pro válečné zajatce a internované v Uzbekské, Dagestánské, Severo-Osetinské, Čuvašské a Arménské SSR
                    - Tábory pro válečné zajatce a internované v Estonské, Komi, Kabardinské, Mordovské, Turkmenské SSR
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Ukrajinské, Urmutské, Tatarské, Moldávské a Lotyšské SSR
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Litevské, Kazachské, Karjelsko-finské a Gruzínské SSR
                     - Tábory válečných zajatců a internovaných MVD Běloruské, Burjat-Mongolské, Baškirské a Azerbajdžánské SSR
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Stavropolské, Drogobyčské a Dnjepropetrovské oblasti
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Žitomirské, Kirovogradské, Kurganské, Kurské a Kostromské oblasti
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Lvovské, Murmanské, Nikolajevské, Oděsské a Poltavské oblasti
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Pskovské, Rovjenské, Smolenské, Sumské a Uljanovské oblasti
                     - Tábory pro válečné zajatce a internované v Chersonské, Chmelnické, Jaroslavské a Magadanské oblasti
                     - Repatriační tábory NKVD MVD pro válečné zajatce a internované v Přímořské oblasti
                     - Tranzitní zajatecké tábory při jednotlivých frontových velitelstvích
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Bulharsku 1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Rumunsku 1944-1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Maďarsku 1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Polsku 1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Rakousku 1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v ČSR 1945
                     - Sběrné tábory pro válečné zajatce a internované v Německu 1945
                     - Speciální tábory NKVD-Polsko

                     - Speciální tábory NKVD-Německo
      c)Použité prameny a literatura
12)Internační tábory ve Švédsku 1945
       a)Úvod
       b)Internační tábory ve Švédsku 1945
       c)Seznam internačních táborů ve Švédsku
       d)Použité prameny a literatura
13)Zajatecké tábory v Polsku 1945-1950
        a)Váleční zajatci v Polsku 1945-1950
                        - Předání zajatců
                        - Správní orgány válečného zajetí, průběh centralizace
                        - Mezinárodní komise červeného kříže a pomoc válečným zajatcům
                        - Pracovní nasazení
                        - Zajatecká pošta
                        - Vyplácení mezd a strava
                        - Ošacení
                        - Zdravotní péče a hygienická situace
                        - Program politické převýchovy válečných zajatců
                        - Repatriace
        b)Seznam zajateckých táborů
        c)Použité prameny a literatura
14)Zajatecké tábory v Norsku 1940
         a)Němečtí váleční zajatci v Norsku 1940
         b)Použité prameny a literatura
15)Zajatecké tábory ve svobodné Belgii, Holandsku a Lucembursku 1944-1948
         a)Úvod
         b)Zajatecké tábory v Holandsku
         c)Zajatecké tábory v Luxemburgu
         d)Zajatecké tábory v Belgii
         e)Repatriace válečných zajatců z Belgie, Nizozemska a Lucemburska
         f)Seznam zajateckých táborů v Belgii
         g)Seznam zajateckých táborů v Lucembursku
         h)Seznam zajateckých táborů v Nizozemsku
          i)Použité prameny a literatura
16)Zajatecké tábory pod správou USA v Americe a na okupovaných územích 1941-1946
          a)Zajatecké tábory americké armády v severní Americe i Evropě 1941-1946
                - Zajatecké tábory americké armády v severní Americe i Evropě 1941-1946
                - Vznik a vývoj zajateckých táborů ve spojených státech
                - Všeobecné podmínky v zajateckých táborech na území USA
                - Správní orgány válečného zajetí v USA
                - Kontroly zajateckých táborů
                - Volno časové aktivity
                - Stravování
                - Zajatecká pošta
                - Stráž
                - Ošacení
                - Pracovní nasazení
                - Výplata válečných zajatců
                - Odpor
                - Útěky
                - Repatriace a postupná likvidace zajateckých táborů
                - Zajatecké tábory americké armády v Evropě
                - Americké zajatecké tábory v Evropě po kapitulaci německé armády květen 1945
         b)Seznam zajateckých táborů pod správou US armády
         c)Použité prameny a literatura

17)Zajatecké tábory v Jugoslávii 1944-1949
          a)Zajatecké tábory v Jugoslávii 1944-1949
                      -Jugoslávské zajatecké tábory 1944- květen 1945
                      -Vznik a vývoj kmenových zajateckých táborů
                      -Pracovní nasazení
                      -Výplaty mezd válečných zajatců
                      -Stravování válečných zajatců
                      -Antifa v zajateckých táborech
                      -Procesy s válečnými zločinci
                      -Repatriace
           b)Seznam zajateckých táborů v Jugoslávii 1945-1949
           c)Použité prameny a literatura

18)Zajatecké tábory ve Francii, francouzských koloniích a na okupovaných územích v 1943-1950
            a)Vývoj zajateckých táborů pod správou svobodné Francie v severní Africe
            b)Vznik zajateckých táborů ve Francii
            c)Správní orgány válečného zajetí
            d)Stráž
            e)Vyplácení mezd
            f)Zdravotní péče
            g)Pracovní nasazení 1944-48
            h)Ubytování
             i)Stravování
             j)Repatriace válečných zajatců z Francie
             k)Seznam zajateckých táborů ve Francii, Algérii, Tunisu, Maroku
             l)Použité prameny a literatura
19)Zajatecké tábory na území ČSR 1945-1950
            a)Kapitola I. Sběrna zajatců při velitelství týlu 1čs. sboru v SSSR
            b)Kapitola II. Němečtí váleční zajatci v koncentračních a internačních táborech
            c)Kapitola III. Shromaždiště válečných zajatců v oblasti Velké Prahy
                   - Velitelství zajateckých shromažsišť 5.5-16.6.1945
                   - Seznam zajateckých shromaždišt, situační hlášení a kategorizace zajatců
                   - Strážní oddíly v zajateckých shromaždištích během květnového postání a bezprostředně po jeho zkončení
                   - Hlášení o nepřístojnostech zajatců, sovětských vojáků a civilního obyvatelstva v zajateckých shromaždištích
                    - Zdravotní péče o válečné zajatce v zajateckých shromaždištích
                    - Stravování zajatců v zajateckých shromaždištích
                    - Pracovní nasazení zajatců ze zajateckých shromaždišť
                    - Odsun zajatců z obvodu Velké Prahy a postupná likvidace zajateckých shromaždišť
              d)Kapitola IV. Vojenské zajatecké tábory v ČSR
                     - Struktura správních orgánů válečného zajetí v ČSR
                     - Kategorie zajateckých táborů na území ČSR
                     - Repatriační komise
                     - Hořké návraty repatriantů a podmínky v zajateckých táborech na území ČSR
                     - Mezinárodní komise červeného kříže a její vliv na problematiku válečného zajetí v ČSR
                     - Zajatecká informační kancelář SČČK
                     - Hlášení o kontrolách zajateckých a pracovních táborů vojenskými i civilními úřady
                     - Hlavní národnostní skupiny v zajateckých táborech na území ČSR
                      - Početní stav válečných zajatců v ČSR
                      - Volnočasové aktivity a kulturní život v zajateckých táborech
                      - Útěky
                      - Pracovní nasazení válečných zajatců
                      -Hygienické a sanitární podmínky zajatců
                      - Strážní oddíly a pomocné složky ostrahy
                      - Zajatecká pošta
                      - Ubytování zajatců
                      - Ošacení válečných zajatců
                      - Stravování zajatců
                      - Kázeňská a soudní pravomoc nad zajatci
                      - Systém vyplácení mezd válečným zajatcům
                      - Zdravotní péče v zajateckých táborech
                      - Úmrtnost
                      - Repatriace nemocných a práce neschopných válečných zajatců a příslušníků zdravotní a duchovní služby
                      - Propouštění válečných zajatců, bývalých příslušníků ČSR
                      - Propouštění říšskoněmeckých válečných zajatců
                      - Monografie VZT Praha-Motol 1945-1948 I
                      - Monografie VZT Praha-Motol 1945-1948 II
                      - Monografie VZT Jičín 1945-1946
                      - Monografie VZT Ostrava

                      - Monografie VZT Most
                      - Monografie VZT Pacov 1945-46
             e)Kapitola V. Seznam vojenských zajateckých táborů na území ČSR
                      - 1. vojenská oblast s velitelstvím v Praze
                      - 2.vojenská oblast s velitelstvím v Táboře
                      - 3.vojenská oblast s veliteltvím v Brně
                      - 4. vojenská oblast s velitelstvím v Bratislavě
             f)Kapitola VI. Vznik a vývoj jáchymovských zajateckých táborů
             g)Použité prameny a literatura
20)Zajatecké tábory na Britských ostrovech, v britských koloniích a na okupovaných územích 1940-1948
             a)Použité prameny a literatura
             b)Zajatecké tábory na Novém Zélandu
                      - Zajatecké tábory na Novém Zélandu
                      - Seznam zajateckých táborů na Novém Zélandu
              c)Váleční zajatci a internovaní v Kanadě 1939-1947
                      - Vývoj válečného zajetí a internace v Kanadě 1939-1947
                      - Zajatecké a internační tábory
                      - Politická situace vně kanadských táborů
                      - Represálie rozpoutané útokem na Diepe a válka v Bowmanwille
                      - Útěky
                      - Repatriace
                      - Seznam zajateckých táborů v Kanadě
              d)Zajatecké a internační tábory v Austrálii 1939-1947
                      - Váleční zajatci v Austrálii 1939-1947
                      - Repatriace
                      - Seznam zajateckých táborů v Austrálii
               e)Britské zajatecké tábory v Evropě 1943-46
                       - Britské zajatecké tábory na území Francie, Belgie, Nizozemska, Lucemburska
                       - Britské zajatecké tábory v Itálii
                       - Váleční zajatci v Dánsku 1945
                       - Váleční zajatci v Norsku1945-1947
                       - Seznam zajateckých táborů v Německu a Belgii
              f)Zajatecké tábory britské armády v Africe 1941-47
                       - Úvod
                       - Zajatecké tábory v severní Africe
                       - Repatriace z Afriky
                       - Seznam zajateckých táborů v Africe a na Kypru

               g)Zajatecké tábory na Britských ostrovech
                       - Zajatecké tábory na Britských ostrovech
                       - Z evropského bojiště na Britské ostrovy
                       - Kategorizace válečných zajatců
                       - Umění v zajateckých táborech
                       - Mezi-zajatecké vztahy
                       - Boj extrémních nacistů proti umírněným vně zajateckých táborů
                       - Britská správa a zajatecká samospráva v zajateckých táborech
                       - Pracovní nasazení
                       - Vztahy mezi zajatci a civilisty
                       - Stravování válečných zajatců
                       - Repatriace
                       - Zajatecké tábory pro příslušníky vojsk Osy ve Velké Británii