Jdi na obsah Jdi na menu
 

Virtuální Památník spojeneckých válečných zajatců 1939-1945


Virtuální Památník spojeneckých válečných zajatců 1939-1945  

Tento jmenný seznam byl vytvořen za účelem uctění památky válečných zajatců Sovětských, Britských, Amerických, Řeckých, z Kypru a Kréty, židovských z Palestiny, Polských, Francouzských, Belgických, Jugoslávských a Italských, kteří v letech 1939-1945 prošli pracovními komandy situovanými na území západních Čech (Vojenský okruh/Wehrkreis XIII), severních Čech (Vojenský okruh/Wehrkreis IV), severní Moravy a Slezska (Vojenský okruh/Wehrkreis VIII). Zde žili, pracovali a strádali, vedení jako pouhé číslo, ze seznamu zbytného inventáře, které se ve jméno měnilo pouze v případě útěku či úmrtí. Nechť je jejich historický otisk, odvaha a oběti věčnou připomínkou hrůz Druhé světové války.
Pokud hovoříme o válečných zajatcích v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, vyjímaje období evakuace na západ, hovoříme pouze o území Sudetské župy a anektovaných oblastech na jihu. Na území protektorátu Čechy a Morava váleční zajatci umisťováni nebyli. Vzhledem k nedostatku podkladů nebylo možné vytvořit a do památníku zařadit jmenné seznamy válečných zajatců nasazených ve vojenském okruhu XVII, oblast táhnoucí se od Železné Rudy až po Mikulov. I přesto, považuji za úspěch 20.000 jmen, která se během  bádání podařilo vypátrat
Jmenný seznam je řazen ze západu na východ.
 

První částí je věnována Zajateckému lazaretu v Sokolově (Vojenský okruh/Wehrkreis XIII). Zajatecký lazaret pro sovětské válečné zajatce v Sokolově byl táborem smrti. Odesíláni sem byli trvale práce neschopní z pracovních komand vojenského okruhu XIII, rezervních lazaretů Neumarkt, Regensburg, Staumuehle, Ebelsbach, Neustadt, Wiesau, Baden-Baden, Rawensburg-Weingarten, Bamberg a revírů zajateckých táborů Lamsdorf, Weiden, Luckenwalde, Norimberg-Langwasser Hammelburg, Sulzbach-Rosenberg. Transporty se uskutečňovaly po železnici nebo v nákladních autech, v závislosti na vzdálenosti, a to jak na individuální bázi tak i většími transporty čítajícími desítky práce neschopných. Mnozí byli v tak zoufalém stavu, že zemřeli již během cesty na nádraží či během cesty po železnici v nevytopených nákladních vozech. Lze hovořit o zázraku, že se Lazaretní knihy, dokumentující přísun odsun a úmrtí zajatců dochoval do dnešních dnů. Knihy byly objeveny v červenci 1945 v jednom z obytných domů pracovníky 4398 mobilní polní nemocnice. Následoval převoz do sovětského svazu, kde na dlouhá desetiletí zmizely mezi miliony trofejních dokumentů. Teprve nedávná bádání iniciovaná prezidentem ruské federace a ministerstvem obrany ruské federace umožnila vyplout těmto dokumentům na povrch (OBD-Memorial), aby nám mohly podat svědectví o lidech, jejichž osud byl spojen s historií naší země.
 

Druhá část památníku je věnovaná rovněž vojenskému okruhu/Wehrkreis XIII, avšak již nikoliv zajateckému Lazaretu, nýbrž jednotlivým pracovním komandům v oblasti táhnoucí se od Aše až po Žatec. I zde byly neocenitelným zdrojem knihy, dokumentující přísun a odsun zajatců rezervního Lazaretu Sokolov. Z dokumentů vyplívá, že váleční zajatci, pracovně nasazení ve vojenském okruhu XIII, byli na  území říše přivezeni z táborů Minsk, Žitomir, Kremenčuk, Rovno, Schepotovo, Deblin, Kovel, Charkov, Sokolovka, Leningrad. Mnozí na našem území zemřeli, jiní byli po určité době navrácení do kmenového tábora, posláni do zajateckého lazaretu, nebo převeleni na jiné pracovní komando. Hlavní zásobárnou pracovních sil pro danou oblast byl zajatecký tábor Stalag XIIIB Weiden a Oflag XIIID Nürnberg-Langwasser. Poslední jmenovaný zdroj pracovních sil, tedy důstojnický zajatecký tábor Oflag XIIID, byl velmi specifický. Z archivních pramenů neznáme podobný případ, kdyby tábor Oflag byl určen výhradně pro zajaté sovětské důstojníky a zároveň sloužil jako zásobárna pro masového nasazení těchto zajatců na desítkách, detašovaných pracovních komandech. Označování pracovních komand bylo prováděno za pomoci pořadové číslice, bez dalšího označení, které by uvádělo národnost zajatců.
 

Třetí část památníku je věnována válečným zajatcům pracovně nasazeným ve vojenském okruhu/Wehrkreis IV, tedy v oblasti táhnoucí od Chomutova až po Liberec. Zajatecká pracovní komanda v této oblasti spravoval zajatecký tábor Stalag IVC Bystřice. Vzhledem k tomu, že kmenový zajatecký tábor byl nesovětský, tedy přímo v kmenovém táboře nebyli koncentrováni sovětští váleční zajatci, byla veškerá pracovní komanda sovětských zajatců formována v táboře Stalag IVB a teprve dnem příjezdu na místo pracovního nasazení převedena do kompetence tábora Stalag IVC. Pracovní komanda zajatců západních národností byla označována pořadovou číslicí. Z registračních karet sovětských zajatců vyplývá, že v případě sovětských zajatců nebylo využíváno pořadových čísel, nýbrž označení AK (Arbeits kommando), názvu lokality, ve které se pracovní tábor nacházel a názvem provozu, továrny, zaměstnavatele. Pátrání po jménech zajatců, bylo v této oblasti velmi složité. Bylo nutno v databázi OBD Memorial prověřit desítky tisíc osobních karet zajatců a výsledný seznam stavět na základě zadní strany registrační karty, která uvádí mimo jiné i místo pracovního nasazení.
 

Čtvrtá a poslední část památníku je věnována válečným zajatcům pracovně nasazeným ve vojenském okruhu/Wehrkreis VIII, tedy v oblasti rozprostírající se od Vrchlabí až po Třinec. Zásobáren pracovních sil pro tuto oblast byllo více. Požadavky na přidělení válečných zajatců v západně umístěných obvodech byly pokrývány z kmenového tábora Stalag VIIIA. Ostatní, východně situované obvody, byly válečnými zjatci nesovětské národnosti zásobovány skrze kmenový zajatecký tábor Stalag VIIIB Lamsdorf, válečné zajatce sovětské národnosti přiděloval a spravoval Stalag VIIIF Lamsdorf. V rámci reorganizace bylo veliteletví Stalag VIIIB převedeno do Českého Těšína a do jeho kompetence začleněna nově veškerá sovětská pracovní komanda na území sudetské župy, která do té doby spadala pod Stalag VIIIF. V Lamsdorfu byly nadále registrování sovětští zajatci přivezení z fronty, formovány transporty směřující do východních obvodů Sudetské župy, ale v den příjezdu na pracovní komando přecházeli tito zajatci do kompetence Stalag VIIIB.  V důstojnickém zajateckém táboře Oflag VIIIF bylo zformováno a ve výše uvedených obvodech nasazeno rovněž několik menších zajateckých komand sestávajících ze zajatých důstojníků. Toto nasazení probíhalo, narozdíl od zajatých sovětských důstojníků, na dobrovolné bázi a celá náborová akce nebyla doprovázena velkým úspechem vezmeme li v potaz, že roku 1943 bylo v důstojnické zajateckém táboře na 2500 zajatých důstojníků.  Zcela zásadním zdrojem informací pro sestavení čtvrté části památníku byly Moskevské mikrofilmy, uložené v centrálním muzeu válečných zajatců v Opoli, databáze OBD Memorial a také seznam válečných zajatců pracovně nasazených na Jesenicku, který pečlivě sestavil pan Roman Janas a který se během našich společných bádání podařilo dále rozšířit.
Rád bych touto cestou vyslovil srdečné poděkování panu Romanu Janasovi a dále pak pracovníkům Centrálního muzea válečných zajatců v Opoli, bez kterých by projekt nebylo možno realizovat v rozsahu, který nyní mohu prezentovat.

 

 

Příspěvky

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XIII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XIII

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XII

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XI

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) XI

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) X

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) X

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) IX

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) IX

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VIII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VIII

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VII

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VII

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VI

1. 10. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) VI

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) V

30. 9. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) V

 

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) IV

30. 9. 2016

Jmenný seznam válečných zajatců Zemský obvod Lom u Mostu/Brux (Wehrkreis IV) IV

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »